Voorwaarden, lidmaatschap en contributie

Hou je van zingen en spreekt het Noord-Hollands selectiekoor (NHSK) je aan? Dan ben je van harte welkom als lid. Een stemtest bij de dirigent kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Het NHSK hanteert in principe een leeftijdsgrens 10 t/m 19 jaar voor nieuwe leden. Op deze regel kan door het bestuur na overleg met de dirigent een uitzondering worden gemaakt.

De repetities zijn op dinsdagavond van 17:00 uur – 19:30 uur in de Kapel aan de Prinses Wilhelminasingel 39, Zuidoostbeemster. Het eerste uur volgen de koorleden in groepjes solfège waarna aansluitend de koorrepetitie plaatsvindt.

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt voor 2018 € 210,– . De contributie wordt in twee termijnen in rekening gebracht. Het lidmaatschap kan per halfjaar worden opgezegd, te weten ten minste twee weken voor aanvang van of het kalenderjaar of het begin van het nieuwe schooljaar.

Mocht het contributiebedrag een probleem zijn, dan zoeken wij graag naar mogelijkheden. Neem dan contact op met de organisatie.

Extra kosten

Naast de contributie voor lidmaatschap is een bedrag voor lesboeken verschuldigd ten behoeve van solfège. Deze boeken worden centraal door NHSK ingekocht en kosten € 20,00 per deel. En ook de aanschaf van een stemvork € 7,95 p.s.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met de organisatie van het Noord-Hollands selectiekoor:
E-mail: info@nhselectiekoor.nl
Telefoon: 06-5025 5025

Aanmeldformulier

7 + 8 =