Voorwaarden, lidmaatschap en contributie

1. NHSK is een koor dat onder leiding staat van een professionele dirigent en begeleid wordt door een professionele pianiste. Deze professionaliteit willen wij als koor ook uitstralen naar het publiek dat naar het koor komt luisteren en naar partijen die het koor een financieel warm hart toedragen.

2. Een koorlid is een kind of jongvolwassene (tot 19 jaar) die is toegelaten tot het NHSK.

3. Het lidmaatschap van NHSK is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Door lid te worden van het koor verplicht het koorlid zich tot het bijwonen van koorrepetities, het maken van huiswerk en tot het beschikbaar zijn voor uitvoeringen van het koor. Lid zijn van NHSK is vergelijkbaar met deelname aan een teamsport waar alleen tot grote prestaties gekomen kan worden als alle koorleden individueel goed zijn voorbereid en de koorleden de wil hebben tezamen in harmonie op hoog niveau klassieke muziek meerstemmig ten gehore te brengen.

4. De koorrepetitie duurt twee uur en is bedoeld om onder leiding van de dirigent liederen meerstemmig te oefenen. Tijdens de repetitie leert het koorlid aanwijzingen te volgen van de dirigent en heel goed te luisteren naar de mede koorleden. Meerstemmig zingen gaat niet vanzelf. Het gezegde “oefening baart kunst” is hier zeker van toepassing. Om die reden verwacht het koor dat koorleden steeds op de repetitie of incidenteel extra repetities aanwezig zijn. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet lukt de repetitie bij te wonen dan maakt het koorlid dit tijdig kenbaar bij de organisatie van het koor (info@nhselectiekoor.nl).

5. NHSK streeft ernaar om tijdens concerten uit het hoofd te zingen. Koorleden krijgen bladmuziek uitgereikt die hun in staat stelt ook thuis de toegewezen partijen te oefenen. Wij verwachten dat koorleden de bladmuziek steeds ordelijk in een zwarte ringband beschikbaar hebben en bij de repetitie voorzien zijn van een potlood en gum. De organisatie plaatst ten behoeve van het thuis repeteren voor sommige liederen hulpbestanden op het ledendeel van de website.

6. De organisatie inventariseert voor iedere uitvoering wie aanwezig is en wie verhinderd. Bij toegezegde aanwezigheid gaat de organisatie ervan uit dat ieder koorlid aanwezig is. Slechts bij bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

7. Absentie is niet leuk voor het koorlid, de overige koorleden maar zeker ook niet voor de dirigent. Zij maakt per concert een indeling per stem en absentie werkt verstorend en brengt extra werk met zich mee. Bij herhaalde afwezigheid volgt een gesprek met de dirigent en of een lid van de organisatie. Mochten er privéomstandigheden zijn die het koorlid ervan weerhouden aanwezig te zijn dan horen wij dit graag zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

8. Van zingen bij NHSK moet iedereen blij worden. Het is tenslotte een hobby. Meerstemmige musicalliedjes zingen doe je niet zomaar. Het vereist oefening om een tweede of derde partij te zingen of stukjes solo. Dit zal alleen lukken met vallen en opstaan. NHSK verwacht dat koorleden elkaar steunen en steeds helpen met opstaan. Een koor zijn we samen en om die reden zal pestgedrag niet getolereerd worden.

De repetities zijn op dinsdagavond van 17:30 uur – 19:30 uur in de Kapel aan de Prinses Wilhelminasingel 39, Zuidoostbeemster. Het eerste uur volgen de koorleden in groepjes solfège waarna aansluitend de koorrepetitie plaatsvindt.

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt voor 2023  €234,25 . De contributie wordt in twee termijnen in rekening gebracht. Het lidmaatschap kan per halfjaar worden opgezegd, te weten ten minste twee maanden voor aanvang van of het kalenderjaar of het begin van het nieuwe schooljaar.

Mocht het contributiebedrag een probleem zijn, dan zoeken wij graag naar mogelijkheden. Neem dan contact op met de organisatie.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met de organisatie van het Noord-Hollands selectiekoor:
E-mail: info@nhselectiekoor.nl

Aanmeldformulier

5 + 13 =